Cursussen in baby- en kindergebaren  voor professionals

Middels baby- en kindergebaren krijg je een intensievere interactie met de kinderen op de groep en het verhoogt de pedagogische kwaliteit. Gebaren maken alles meer voorspelbaar waardoor kinderen makkelijker meebewegen en activiteiten en overgangen soepeler verlopen. Als medewerker krijg je meer inzicht in de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Dit vermindert frustratie omdat ze beter begrepen worden en zich beter kunnen uiten. Bij kinderen die gebaren aangeboden krijgen, zijn op jongere leeftijd meer gesproken woorden te horen dan bij kinderen die geen gebaren aangeboden krijgen. 

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat het tijdens de gebarencursussen niet alleen bij kennis overdragen blijft, maar dat deze ook volledig geïntegreerd wordt in jullie werkwijze. Er worden minimaal 50 gebaren aangeleerd en praktische tips gegeven over hoe je deze bij verschillende leeftijden in kan zetten. Daarnaast mag er aangegeven worden welke gebaren je graag nog meer wil leren. Als de baby- en kindergebaren worden ingezet tijdens het evaluatiebezoek ontvangen jullie allemaal een certificaat. 

Bij de cursus krijgt elke deelnemer het woordenboekje 'Babygebaren, de eerste woordjes'.

De cursus zou als volgt opgebouwd kunnen worden (altijd in overleg natuurlijk):

  • Een cursus van 2 x 2,5 uur;
  • 2 coachingsmomenten op de groep;
  • Een evaluatiebezoek.

Bij interesse in deze baby- en kindergebarencursus of indien er nog vragen zijn, kan er contact met me opgenomen worden door te mailen naar info@gebara.nl of door te bellen naar +31 6 12645494.