Gebara geeft nu ook cursussen voor pedagogisch medewerkers!

Gepubliceerd op 25 februari 2023 om 16:49

Gebara geeft nu ook cursussen voor pedagogisch medewerkers!

Als medewerker krijg je meer inzicht in de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Dit vermindert frustratie omdat ze beter begrepen worden en zich beter kunnen uiten. Bij kinderen die gebaren aangeboden krijgen, zijn op jongere leeftijd meer gesproken woorden te horen dan bij kinderen die geen gebaren aangeboden krijgen.

Mijn doel: Ervoor zorgen dat het tijdens de gebarencursussen niet alleen bij kennis overdragen blijft, maar dat deze ook volledig geïntegreerd wordt in de werkwijze.

Voor meer info, zie: www.gebara.nl/nieuw-cursussen-voor-pedagogisch-medewerkers 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.